Vi möter Cecilia Jonsson som är utbildare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att arbeta med HR i olika roller.

Hon undervisar just nu även på IHM och Företagsuniversitet i HR och personalekonomi.

Cecilia tar oss med på en interaktiv förmiddag där vi arbetar tillsammans med nyckeltal kopplat till HR och verksamheten. Du får ta del av både teori och praktik om HR, personalekonomi och nyckeltal.

·  Varför är personalekonomi viktigt?

·  Hur knyter vi personalekonomi till verksamhetsutveckling och verksamhetsmål?

·  Vad är nyckeltal och vilka nyckeltal knyter an till HR-processerna?

·  Hur kan vi på ett enkelt sätt hitta data och göra beräkningar?

·  Hur ser vi på våra ”osynliga” kostnader för introduktion, rekrytering, rehabilitering,

   sjukskrivningar och personalomsättning?

Vi kommer att arbeta med fallstudier

Tid: 1 juni, kl. 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Cecilia Jonsson

Föreläsare

Cecilia Jonsson arbetar som utbildare, moderator, organisationskonsult & ledarskapskonsult. Hon är socionom, företagare i Beech Tree AB och specialist inom personalekonomi tillsammans ett annat specialistområde ledarskap och EQ i sitt EI Academy! Hon sitter i Harvard Business Advisory Council och har en tät kontakt med forskarvärlden både när det gäller personalekonomi och ledarskap.

Hon använder sin LinkedIn-profil som en kanal för att sprida forskning och material kring HR Analytics/personalekonomi och ledarskap genom sitt stora nätverk i Sverige och världen – nätverka gärna med henne!