En översikt över grundläggande AI-teknologier och hur de kan appliceras inom HR för att förbättra rekrytering, medarbetarutveckling, och arbetsflödesautomation.

Fallstudiepresentationer: AI i Praktiken inom HR

Presentation av fallstudier där organisationer framgångsrikt har implementerat AI inom HR och diskussion om de utmaningar och lärdomar som framkommit.

Workshop: Utformning av AI-strategi för HR

Virtuella gruppdiskussioner och övningar för att hjälpa deltagarna utveckla en AI-strategi för deras egna organisationer, med möjlighet till feedback.

Etiska och Juridiska överväganden för AI i HR

Kort presentation som belyser etiska och juridiska överväganden med att använda AI inom HR. Gruppdiskussioner i breakout-rum kring scenarioövningar som behandlar etiska och juridiska utmaningar och möjliga lösningar.

Tillsammans med HR-nätverket Stockholm och HR-nätverket Distans.

Tid: 13 mars, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Patrik Reman  har tidigare arbetat som hr-chef och chef för kompetensförsörjning inom olika kommuner och varit chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar

 

Patrik Remann