Hur gör vi för att säkra verksamhetens behov av kompetens?

På första träffen för året möter vi Anna-Lena Johansson från Business Region Göteborg. Hon möter företag i Göteborgsområdet varje dag som saknar rätt kompetens och försöker hitta rätt väg att gå för att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vet du vilken ny kompetens din verksamhet måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftig framöver?

I denna interaktiva workshop får vi prova på verktyg som hjälper oss att koppla ihop verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning  och hur vi kan skapa ett systematiskt arbetssätt för att ta kliv framåt.

Före träffen: fundera över din verksamhets strategi för utveckling av personal och attrahera ny personal. Ta gärna med dig exempel på satsningar som gjorts och vad det gett för resultat.

Tid: 28 februari, kl. 13-16
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Södra Hamngatan 59

Föreläsare

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg- Ansvarig Kompetensförsörjning Business Region Göteborg AB.

Anna-Lena är sedan 2016 ansvarig för Business Region Göteborgs arbete med att underlätta näringslivets kompetensförsörjning. I samband med nya batterifabriken i Göteborg har jag ett särskilt uppdrag kopplat till fordons- och batteriindustrins kompetensomställlning och behov.  Tidigare har jag jobbat främst med affärsutveckling och tillväxt i små- och medelstora företag, både i eget konsultföretag men också som anställd på BRG. Hon har också ett förflutet i SAF och i Svenskt Näringsliv.

 

Anna-Lena Johansson