Arbetsrätt kommer vara ett återkommande inslag i nätverket. Lagstiftning och avtal utvecklas och därför kommer våra arbetsrätts-träffar ha både ett angeläget tema, men också en liten uppdatering om regelverket samt en möjlighet att ställa frågor om sådant som är aktuellt på din arbetsplats.

Till den här första träffen hade vi tänkt att ta upp frågorna kring svåra uppsägningar.

Uppsägningar är nästan alltid svårt för chefer och arbetsledare och då blir HR-avdelningens roll som stöd och bollplank extra viktigt. Naturligtvis innebär det att ha bra kunskaper om de juridiska förutsättningarna, inte minst mot bakgrund av arbetet med en reformerad LAS. Men också de mänskliga konsekvenserna för den uppsagda och för den övriga organisationen är ett viktigt perspektiv att ha med

Temat om svåra uppsägningar inrymmer alltså ett stort antal frågeställningar där det ger stor mening att diskutera med andra i ett professionellt nätverk.

HR-nätverket Malmö Logga

Tid: 1 december, 09.00 – 12.00 med frukost 8.30
Plats: Centralt i Malmö.

Föreläsare

Rebecka Thörn är specialiserad på rådgivning inom arbetsrätt, men har även mångårig erfarenhet av att arbeta med bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

Hon bistår löpande HR-avdelningar och andra ledningsfunktioner i samband med bl.a. omstruktureringar, uppsägningar och policys samt agerar ombud i domstol.

Rebecka har även flerårig erfarenhet av implementering av visselblåsarsystem samt ansvarar för mottagning och utredning av visselblåsarärenden för ett flertal klienter, däribland börsnoterade internationella koncerner samt offentliga verksamheter.