På vår första träff möter vi Linda Widar som forskar vid Högskolan i Gävle kring möjligheter och utmaningar vid distansarbete.

Att många verksamheters organisation inte kommer gå tillbaks till det man hade innan pandemin står nog klart. Detta är en idag en ytterst aktuell fråga både på HR-avdelningar och i företagsledningar. Vi fyller på med forskningsbaserad kunskap som kommer hjälpa er att utvärdera distansarbetet och sedan ta nästa steg.

Linda kommer att beskriva vilka utmaningar chefer och medarbetare ställs inför och vilka faktorer som anses betydelsefulla för att hantera de utmaningarna (ur båda perspektiven).  Hon ger också  tips om vilka strategier och typer av insatser som kan ha positiv effekt på organisationen och medarbetarnas hälsa.

Efter Lindas föreläsning diskuterar vi i gruppen hur våra egna verksamheters planer ser ut och vilka förutsättningar vi har att öka välbefinnandet i våra organisationer, hos våra chefer och våra medarbetare.

HR-nätverket Malmö Logga

Tid: 12 oktober, 09.00 – 12.00 med frukost 8.30
Plats: Centralt i Malmö.

Föreläsare

Linda Widar är doktorand vid akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle där hon forskar om distansarbetets möjligheter och utmaningar för anställdas hälsa och välbefinnande i arbetet. 

Driver också eget företag med inriktning ledarskapsutveckling.