Vi börjar våren med en ordentlig duvning i aktuell arbetsrätt tillsammans med Göran Smedberg.

Vi kommer att ta upp uppsägning av personliga skäl samt trakasserier i allmänhet och sexuella trakasserier specifikt.

Tankar, funderingar och erfarenhetsutbyte.

Tid: 17 februari, kl. 9-12.
Plats: Digital träff via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Göran Smedberg

Föreläsare

Göran Smedberg är idag advokat och partner på Astra Advokater. Göran har arbetat med arbetsrättsliga frågor sedan 1990. Han har arbetat som förbundsjurist på HTF samt därefter på olika advokatfirmor. Göran arbetar även som offentlig och privat försvarare i mål som gäller arbetsmiljöbrott. Göran är en populär lärare och föreläsare.