Hur gör man praktiskt när man bygger en stark företagskultur och hur vidmakthåller man den konsekvent och på ett sätt som gör att den genomsyrar helheten?

Och hur kan man använda företagskulturen som ett sätt att skapa ett starkt självledarskap och tydlighet kring visionen? Och kan man göra detta trots att vi i och med Covid-19, arbetar alltmer på distans?

Svaret är ja och det är kanske till och med helt nödvändigt med en stark och inkluderande företagskultur, inte minst på grund av detta.

HR-nätverket Stockholm

Tid: 5 oktober, kl. 9-12. Frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Katarina Moberg

Föreläsare

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år.

Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.