0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Plötsligt och oväntat blev den digitala arbetsmiljön allt mer central, när mer och mer av arbetet på grund av pandemin måste utföras på distans. 

Men vad finns det för baksidor av myntet? Och vad innebär digital arbetsmiljö egentligen? 

Hur vi kan skapa ett arbetsliv där tekniken anpassas till oss som människor, och där inte vi tvingas anpassa oss till tekniken? Hur kan vi minska stress och andra arbetsmiljöaspekter och ta vara på fördelarna?

Jonas Söderström, Black Lizzy Group, är expert på och pionjär inom digital arbetsmiljö, går igenom hur man kan definiera digital arbetsmiljö, vad lagen säger, vilka verktyg som finns. Det blir också tillfälle för deltagarna att dela med sig av erfarenheter – både goda och dåliga. Vad har vi gjort som fungerat? Hur kommer vi vidare? Och varför är egentligen så många system fortfarande dåliga?

Tid: 9 mars kl. 9-12
Plats: Digital träff.
Gemensam träff för HR-nätverket Stockholm och Göteborg.

Jonas Söderström

Föreläsare

Jonas Söderström är digitalstrateg. Han har arbetat med användbarhet i IT-system och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter.

Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området.

2015 tilldelades hans Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktions (Stimdis) stora pris.

Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.

Logga in på din medlemssida för att anmäla dig till träffen: