Vi behöver duktiga ledare som drivs av att utveckla andra. Så här gör laboratoriet på Karolinska för att locka till chefsjobben.

Som ett led i att stärka och säkerställa chefsförsörjningen genomför Karolinska Universitetslaboratoriet sedan hösten 2019 ett utvecklingsprogram för potentiella chefer. Syftet är att identifiera och ta tillvara möjliga chefskandidater och samtidigt ge medarbetarna möjlighet att visa sitt intresse.

Målgruppen för programmet är medarbetare som i dag inte har någon chefsbefattning, men i framtiden aktivt vill driva utvecklingen genom sitt ledarskap. Processen att identifiera en medarbetares potential startar i det ordinarie utvecklingssamtalet eller i en utforskande dialog där programmet presenteras. – Tanken bakom utvecklingsprogrammet är att det ska ge en fördjupad kunskap och förståelse för vilka utmaningar man möts av i chefsrollen. Vi vill erbjuda deltagarna en plattform för att de sedan ska kunna avgöra om chefsrollen är ”något för mig”.

Helena Dybeck Lundmark, HR-chef på Karolinska Universitetslaboratoriet och tillika medlem i nätverket välkomnar oss till Karolinska sjukhuset för att presentera upplägget och utfall av utvecklingsprogrammet. Vi diskuterar och byter erfarenheter kring talanger och deras utveckling.

Tid: 6 september, 2022, kl 9-12
Plats: Karolinska sjukhuset,
Eugeniavägen 18

Föreläsare

Helena Dybeck Lundmark, HR-chef på Karolinska Universitetslaboratoriet. Helena har fokus på chefsstöd, organisationsutveckling, ledarskap, kompetensförsörjning och utveckling. Arbetar både strategiskt och operativt med inriktning på situationsanpassat ledarskap som är kulturbyggande via värderingar.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.