Stora strukturella omvandlingar eller småjusteringar av verksamheten, alla förändringar kräver energi och stöd.

Att utveckling och förändringar sker kontinuerligt i våra organisationer är inget nytt, ändå brottas många organisationer med hur de ska leda och driva förändringsarbetet för att nå hållbara och önskade resultat.

Vilka saker behöver vi ta hänsyn till när vi bedriver förändringsarbete? Vilka framgångsfaktorer finns för att öka sannolikheten att nå önskade resultat?

Idag möter vi Sarah Stillwell som kommer att prata om förändringsledning i allmänhet, och diskutera HR:s roll i förändringsarbete. På vilket sätt kan du och din HR-organisation stötta organisationen genom förändringsarbete?

Vi diskuterar:
  • Vilka stora förändringar sker i din verksamhet just nu?
  • Vem initierar dessa förändringar? Var ligger ansvaret för genomförande?
  • Hur stöttar vi på HR dessa processer?
  • Hur är reaktionerna i verksamheten? Vad beror de reaktionerna på och hur bemöter vi dem?

Ta gärna med dig exempel på förändringsarbete och dela med dig i gruppen.

Tid: 25 oktober, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm

Föreläsare

Sarah Stilwell har stöttat organisationer och jobbat med förändringsarbete i 15+ år, både som konsult och som anställd. Hon har varit med och drivit förändringsprocesser i en mängd olika organisationer. Idag driver hon sitt eget bolag där hon stöttar sina kunder med att planera och driva hållbara förändringsprocesser där fokus ligger på att få ihop struktur och kultur på ett samskapande sätt, för att skapa lönsamma och hållbara arbetsplatser där människor växer.

Sara Stilwell