Prestationsbaserad kultur som går i linje med verksamhetens mål ger en stadig grund för utveckling och lönesättning.

Performance Management (PM) innebär att i dialog med medarbetaren skapa, upprätthålla, förbättrad prestanda samt kompetens hos medarbetare, som både säkerställer rätt produktivitet och rätt kompetensutveckling.

Genom att fokusera på löpande dialog mellan chef och medarbetare kan företaget säkerställa att företaget uppnår sina mål och utveckling av medarbetaren.

En fungerande PM process underlättar företagets arbete med att kartlägga kompetens och vilka behov det finns av utveckling samt att införa individuella lönesättning baserad på prestation.

Vi kommer att gå igenom en beprövad arbetsprocess för att lyckas med införandet av framgångsrik PM oavsett om det är för privata företag, offentliga organisationer eller myndigheter.

Vi byter erfarenheter på temat, arbetar vi idag med Performance Management? Vilka är utmaningarna och vilka fördelar kan vi se?

Tillsammans med HR-nätverket Göteborg och  HR & Hälsonätverket Luleå

Tid: 30 november, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år och har skaffat sig en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.

Han har jobbat som Senior C&B konsult på Mercer under 7 år för att därefter gå över till Vattenfall Group under 5 år som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits. Gärmund driver sedan 2018 ett eget konsultbolag och har med framgång gått in som interim C&B manager i bland annat Nobia, BillerudKorsnäs samt Sandvik.

Nätverksledare för Comp & Ben-nätverket

Gärmund Sandberg