0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Det är inte bara tekniken som utvecklas inom HR-området, även kompetensbehovet förändras över tid. Är du en People Leader?

Nya kompetenser krävs när HR-chefer blir People Leader 

Vi möter Anders Kinding som ger oss insikt i HR-avdelningens kompetensutveckling.

En trend som pågått ett tag, men som fått extra stor fart under 2020, är omvandlingen av HR-chefens roll. People Leader är mycket mer än en symbolisk namnändring. Det handlar om en förflyttning av roll och ansvar till en mer strategisk position i organisationen. Allt fler företagsledare förstår att det är medarbetarna som är den kritiskt viktiga faktorn för verksamheten. 

De utmaningar som organisationer och företag står inför handlar bland annat om behov och brist på kompetenta medarbetare, AI och robotar som ersätter vissa arbetsuppgifter, behovet av omskolning och ”reskilling” av dina befintliga medarbetare. 

Som People Leaders behöver vi därför förstärka vissa av våra egna kompetenser. Vi diskuterar dessa mot bakgrund av dels en studie gjord av konsultföretaget Sage, dels av den uppdaterade ATD’s Capability Model.

Tid: 2 juni, kl. 9-11
Plats: Digital träff.

anders kinding

Föreläsare

Anders Kinding, ledarskapskonsult, författare och coach.