Välkommen till en träff om Unga chefer.  Christina Björklund presenterar resultat från en pågående studie om unga chefer, bland annat vad som får unga att vilja vara chef, hur det skattar sitt eget ledarskap jämfört med andra åldersgrupper och olika branscher samt skillnader mellan privat och offentlig sektor presenteras . Dessutom får vi en inblick i de unga chefernas mentala hälsa och vilket stöd de får från sin arbetsgivare.

Vi fortsätter att byta erfarenheter och reflektera över unga chefer i våra egna verksamheter.

Tid: 22 mars, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

 

Christina Björklund

Föreläsare

Christina Björklund är forskare inom arbetsmiljö och hälsa på Karolinska Institutet (KI) och disputerad från Handelshögskolan. Förutom forskning har Christina under en längre tid ansvarat för ledarutveckling på KI och arbetar i dag med ledarskaps och grupputveckling inom olika verksamheter. Forskningsprojektet ”Visst vill jag vara chef” är ett fyraårigt projekt som påbörjades 2019.