Vad säger forskningen om hybridledarskap?

Pandemin har lämnat tydliga – och enligt forskningen med stor sannolikhet bestående – förändringar i hur vi jobbar. Distansarbete och hybrida former där kontorsarbete kombineras med distansarbete har skapat nya förutsättningar för våra arbetsliv. Det ställs nya krav, speciellt på ledarskapet som i många fall ska ställa om till en permanent hybridlösning.

Men vad innebär hybridarbete för ledarskapet i praktiken? Vad behöver vi tänka på när målet är att skapa en hållbar form av hybridarbete utanför pandemins kontext? Hur kan vi få medarbetare att känna sig delaktiga och relevanta? Forskningen kring dessa frågor går på högvarv.

Idag möter vi Linda Weidenstedt, disputerad sociolog och forskare på Ratio – Näringslivets Forskningsinstitut. Hennes forskning kretsar bland annat kring interaktion, relationer, och kommunikation på arbetsplatsen med speciell fokus på distans- och digitalt arbete. Linda kommer att ge inblick i några av de viktigaste forskningsresultaten om det framtida hybrida arbetslivet, hybridledarskapet, samt frågan om empowerment.

Efter Lindas dragning fortsätter vi att diskutera och reflektera på dagens tema.

Tid: 23 mars, 2023, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Dr Linda Weidenstedt är sociolog och forskar kring arbete, organisationer, och arbetsmarknaden. Hon disputerade 2017 på en avhandling om ledarskapstekniken empowerment vid Stockholms Universitet. Hon jobbar som forskare på Forskningsinstitutet Ratio, och som lärare inom PAO programmet (personal, arbetsliv & organisation) på Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet.

Linda Weidenstedt

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.