Hur formar du kompetensförsörjningen med fokus på kandidater och anställda?

Kompetensförsörjning är att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Det kan göras genom att jobba med nya verktyg och genom att skapa en sammanhängande process, där alla delar hakar i varandra och bidrar till en effektiv process.

De delar som vi kommer att prata om är:

  • Analys av kompetensbehov
  • Attrahera/rekrytera
  • Introducera
  • Behålla medarbetare med rätt kompetens
  • Utbilda till ny kompetens som behövs i framtiden

Tid: 16 februari, 2023, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38 i Stockholm

Föreläsare

Patrik Reman, enhetschef HR kompetensförsörjningsenheten i Gävle kommun. Han är med och utformar internationella ISO stan-darder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management. Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital. Med mera.

Patrik Remann

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.