Vi djupdyker i arbetsrätten runt rekrytering tillsammans med Rekryteringsnätverket

Som huvudregel har arbetssökande ingen skyldighet att på eget initiativ informera en tilltänkt arbetsgivare om bakgrund, referenser, betyg och liknande. Finns det några fall, där utgångspunkten om ”befintligt skick” inte gäller i rekryteringssammanhang? Vilka möjligheter (och icke möjligheter) har en presumtiv arbetsgivare att vidta bakgrundskontroller?

Georg Frick redogör för arbetssökandes upplysningsplikt och arbetsgivares undersökningsmöjlighet, med utgångspunkt i central praxis från Arbetsdomstolen och JO.

Ur innehållet:

  • Hur man undviker att ingå ett felaktigt eller ogiltigt anställningsavtal
  • Vilka möjligheter som finns att begära drogtest, utdrag ur belastningsregister,
    läkarundersökning, intyg från Försäkringskassan och andra former av kontroll
  • Insomnad (?) utredning om belastningsregisterkontroll i arbetslivet
  • Vilka åtgärder som kan vidtas om arbetssökanden ljuger under rekryteringsprocessen
  • Vad man bör tänka på när man väljer anställningsform
  • Vilka risker som finns baserat på diskrimineringslagen
Rekrytering och arbetsrätt

Rekrytering och arbetsrätt

I samband med seminariet finns möjlighet att köpa Georg Fricks bok Rekrytering och arbetsrätt – handbok för chefer till rabatterat pris.

Tid: 20 februari, kl 9-12
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Georg Frick, Frick HRconsulting

Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult. Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.

Georg Frick