Hur upptäcker vi det i rekryteringsprocessen?

Många har under sin yrkeskarriär upplevt hur olika typer av personligheter krockar i sina försök till samarbeten på jobbet. Utöver konflikter uppstår även beteenden hos individer som ställer till det för omgivningen.
 
Mattias kommer att lyfta aktuell forskning om hur personlighetsproblematiska drag skapar problem på våra arbetsplatser, och berätta hur man kan upptäcka dessa drag redan i rekryteringsprocessen. Han kommer även att ge exempel på hur man både förebygger och hanterar urspårningsbeteenden på jobbet. Slutligen kommer han utifrån sin synvinkel som organisationspsykolog även att prata om hur ledarskapet påverkas av olika personlighetsdrag.

Tid: 19 oktober, 2022, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Mattias Elg, har sin bakgrund inom organisationspsykologi och personlighetstestning. Idag är han VD och organisationspsykolog i konsultbolaget Mattias Elg AB som arbetar med ledningsgruppsutveckling och avancerade personbedömningar. Mattias startade 2007 cut-e i Sverige (idag A-On Assessments) och har varit VD för Assessio Psychometrics. Han har också utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos svenska myndigheter (bland annat assessment av ”dark sides” och urspårningstendenser, inriktat på personlighetsstörningar och personlighetsproblematiska drag) och representerade 2009-2012 Sverige i arbetet med att ta fram ISO 10667, bedömningstjänster i arbetslivet, och deltog 2018-2019 i revideringsarbetet.

Mattias Elg

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.