Insikter från pilotprojekt vid Statens institutionsstyrelse

Bemötande är en avgörande faktor inom många verksamheter där våra medarbetare interagerar med kunder, klienter, elever eller patienter. Det spelar också en viktig roll i de interna relationerna mellan olika roller inom organisationen.
Men hur kan vi mäta kvaliteten på bemötandet?

Fredrik Eliasson har tillsammans med HR-funktionen på Statens institutionsstyrelse genomfört ett omfattande projekt som involverade användning och utvärdering av arbetsprov för att bedöma bemötande. Utvärderingen omfattade även perspektiven från chefer, kandidater och verksamheten som helhet. Resultaten analyserades med hjälp av akademisk expertis och gick långt utöver att bara mäta kandidaternas faktiska kompetens.
De gav också värdefull information om organisationens framtida behov och om kandidaternas potential.

Under vår träff kommer vår Fredrik att berätta om metoden som användes i projektet och dela med sig om insikterna i de resultat som framkom från olika perspektiv.

Tid: 1 december, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Fredrik Eliasson är socionom med över 20 års erfarenhet som chef, verksamhetsutvecklare och handledare. Han arbetar på HR-avdelningen vid Statens Institutionsstyrelse och som konsult i egen regi, specialiserad på ledarskaps- och organisationsutveckling, MI i olika tillämpningar och implementering.  

Fredrik är en välrenommerad internationell expert på Motiv-erande Samtal (MI) och medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och arbetar med att utveckla MI för ledare. 

Fredrik Eriksson