Hur blir vi en proaktiv partner i arbetet med kompetensförsörjning?

Mycket har hänt de senaste åren inom rekrytering. Från att ha varit en av alla processer som låg på HR-avdelningens bord eller lades ut på externa leverantörer, till att det idag är vanligt att organisationer har en intern TA-funktion. Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är tätt sammankopplade, hur organiserar vi oss bäst? Idag zoomar vi ut ifrån detaljerna i vår vardag och tar en diskussion om hur vår funktion bäst fyller sitt syfte.

Katarina Riml, har under mer än 20 år inom området organiserat och utvecklat många interna TA-funktioner. Idag delar hon sina tankar om TA-funktionens utveckling och framtid tillsammans med oss. Hon kommer under vår diskussion bl a att utgå från frågeställningarna:

  • Vilka roller ska ingå i en TA-funktion för att vi ska kunna leverera störst värde, där våra medarbetare vill stanna kvar och utvecklas?
  • Hur blir vi en strategisk del av den långsiktiga kompetensförsörjningen? 
  • TA behöver rätt verktyg för att kunna arbeta tidseffektivt, värdeskapande och inte minst datadrivet. Med rätt verktyg kan vi bli ett strategiskt stöd till organisationens chefer och säkerställa träffsäkra rekryteringsprocesser och ge värdefulla insikter till organisationens kompetensförsörjningsarbete.

Tid: 19 september, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Katarina Riml är partner och konsult på HOME of Recruitment, med 20 års erfarenhet av HR-arbete inom såväl privat som offentlig sektor. Hon har erfarenhet av att bygga upp, leda och utveckla interna rekryteringsfunktioner, och i sin roll som konsult på HOME of Recruitment är hennes uppdrag att på olika sätt stärka arbetsgivare i sin egen kompetensförsörjning; genom utbildning, rådgivning, och konsultation.

Katarina Riml