Vad innebär det, vad är viktigt att tänka på - och vad är syftet?

En effektiv anställningsprocess är avgörande för att skapa och upprätthålla en kompetent och engagerad arbetsstyrka. Genom att följa upp och utvärdera våra rekryteringar får vi möjlighet att dra lärdom av tidigare erfarenheter och förbättra våra framtida rekryteringsstrategier. Det sparar inte bara tid och resurser utan hjälper oss också att bygga upp en starkare organisation med medarbetare som förhoppningsvis blir kvar hos oss länge.

Idag träffar vi Fredrik Lindstrand, organisationspsykolog och urvalsspecialist på Arbetsförmedlingen. Han kommer att berätta om hur man kan gå till väga och vad som är viktigt att tänka på när man utvärderar och följer upp rekryteringar. Med exempel från olika uppföljningsstudier på myndigheten våren belyser han vilka olika mått som kan vara intressant att följa upp, samt hur regelbunden utvärdering kan vara ett utmärkt sätt att möjliggöra en träffsäker, effektiv  och diskrimineringsfri kompetensförsörjning.

Tid: 18 oktober, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Fredrik Lindstrand, Arbetsförmedlingen. Arbets- och organisationspsykolog, specialist inom urval- och rekryteringsfrågor, urvalstest
och uppföljning.

Fredrik Lindstrand