0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Bemöter vi varje individ anpassat efter personlighet och ålder? Kan man eller ska man ens göra det? Hur gör vi?

Du som medlem i nätverket har säkert helt klart för dig de fallgropar som finns i en intervjusituation.  Men hur gör vi för att hantera dem? Och hur för vi vidare vår kunskap till chefer som rekryterar och intervjuar på egen hand? Vi nyttjar dagen till att skärskåda och reflektera över våra intervjuer.

Hur hanterar vi personlighetsextremer;  extroverta och introverta kandidater

Hur möter vi generation Y och Z ?

Har du provat en omvänd intervju som en del i den ”vanliga”? D v s kandidaten får börja med att ställa frågor kring företaget, kulturen och arbetsuppgifter mm.

Vad kan man dra för slutsatser av det?

Vilket genus används i annonser och intervjuer – spelar det någon roll?

Förberedelse: Lästips finns på medlemssidan och i Teams. Till exempel “Ord har betydelse”

Rekryteringsnätverket logga

Tid: 16 april, kl. 9-12.
Plats: Digital träff

Rekrytering