Varför når vi inte ända fram när det gäller en jämlik arbetsplats? Kan vi styrka arbetet med jämlikhet och mångfald genom att skruva på rekryteringsprocessen?

Vi möter Paula Lejonkula som delar med sig av sitt arbete kring jämlik rekrytering.

Hur kan jämlik rekrytering bidra till att öka mångfalden på våra arbetsplatser? Och vad innebär det i praktiken? Vilka kan utmaningarna vara och finns det några enkla tips? Vi pratar process och praktik, fördomars fallgropar, jämlikhetsstatistik och lagstiftning. 

Förberedelse: Lästips finns på medlemssidan och i Teams samt på bloggen  https://blog.webcruiter.com/se

Rekryteringsnätverket logga

Tid: 23 november, kl. 9-12. Frukost från 8.30.
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Paula Lejonkula

Föreläsare

Paula Lejonkula är jurist och expert på diskrimineringsjuridik och jämlikhetsutveckling.

Tidigare erfarenhet som personalchef i privat sektor och sakområdeschef i offentlig sektor. Drygt tio års erfarenhet från Diskrimineringsombudsmannen inom utveckling och forskning, utbildning, tillsyn av aktiva åtgärder, samverkan och internationella frågor. Varit mångfaldsexpert i ett flertal medlemsstyrda organisationer.

Har under de senaste 20 åren kontinuerligt arbetat med att ta fram utbildningskoncept inom mångfald, jämlikhet och diskriminering samt utbildat i vitt skilda miljöer. Spetskompetens inom rekrytering och diskriminering.