Att gå från kvantitet till kvalitet

På Norrenergi införde man för ett par år sedan kompetensbaserad rekrytering med arbetsprov. Ambitionen var att göra rekrytering till en ömsesidig process där alla får återkoppling och lär sig av varandra. Kandidatupplevelsen är extremt viktig och alla som är med i en rekryteringsprocess ska få en positiv känsla för Norrenergi där att man ger och tar emot feedback så att alla involverade kan utvecklas.

Caroline och Jonna berättar om deras resa, hur man har gått från att ha en ostrukturerad process med många externa rekryteringsföretag inblandade, till att lyfta processen inhouse och fokusera på kvalitet i stället för kvantitet. De berättar om hur de gjort rekryteringsprocessen personlig och transparent, och hur man fått med sina ledare på tåget.

Caroline och Jonna kommer även att beröra personlighetstester och referenstagning, att jobba med rörligt material i sociala medier och hur man får hela organisationen att bli involverad och sprida jobbannonser och inlägg.

Efter paus fortsätter vi att diskutera utifrån Caroline och Jonnas föreläsning. Hur arbetar vi med kandidatupplevelsen, vad har vi för utmaningar kring arbetsprover och hur kan man få hela organisationen att involveras i ett ambassadörskap som stöttar rekryteringen?

Vi reflekterar och delar erfarenheter utifrån de delar som engagerar oss mest!

Tid: 10 mars, kl. 9-12. Frukost från  8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Föreläsare:

Caroline di Paolo är HR-chef på Norrenergi och har många års erfarenhet inom brett HR-arbete från många branscher. De senaste åren har hon jobbat med att bygga upp Norrenergis HR-avdelning och lyckats få HR högt på agendan.

Jonna Nybäck är HR-specialist med flera års erfarenhet av rekrytering inom olika branscher och med olika metoder, allt från chefsrekryteringar med personlighetstester till mängdrekrytering av studenter på assessment days. Nu jobbar Jonna med att fortsätta utveckla Norrenergis rekryteringsprocess och strategier för hur man ska möta kompetensbristen inom branschen.