Vilka tester använder vi idag? Vad säger forskningen och hur resonerar SIS, Svenska Institutet för standarder?

När man använder personlighetstester vid rekrytering måste man välja ett test för ändamålet som står på fast grund i forskningen. Annars är risken stor att man gör en felaktig bedömning – med dyra felrekryteringar som följd.

Psykologiska testers funktion är att mäta på vilka sätt individer skiljer sig. I bästa fall mynnar det ut i chansen att anställa den person, vars erfarenhet och personlighet passar jobbet bäst. Så det råder ingen tvekan om att personlighetstester som urval kan vara värdefulla, om man bara väljer rätt test.

Patrik Remann reder ut vilka tester på marknaden som bäst används i olika situationer och ändamål. Vi diskuterar, reflekterar och byter erfarenheter kring tester vi använder, fördelar och nackdelar.

Tid: 25 januari, kl 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Patrik Remann

Föreläsare

Patrik Remann är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital.

2021 utnämndes Patrik  till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Tidigare chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Patrik finns idag på Gävle kommun som enhetschef på Kompetensförsörjningsenhet & HR Verksamhetsledning.