Charles Sinclair är grundare och Head of Employer Branding på Oddwork. Idag besöker han Rekryteringsnätverket Distans för att dela med sig av de senaste trenderna, möjligheterna och ”ways-of-working” när det kommer till att implementera och aktivera starka arbetsgivarvarumärken som driver resultat.

Kärnan i arbetet med Employer Branding är EVP, Employer Value Proposition, och härifrån rör vi oss när vi talar om hur vi får ett effektfullt arbetsgivarvarumärke.

  • Hur fångar vi in medarbetarupplevelsen i ett Employer Value Proposition?
  • När ett EVP finns, hur aktiveras det internt och hur översätter vi det till det som kommuniceras ut?
  • Hur mäter man resultatet?

Charles går igenom processens olika delar och tar upp exempel från case de jobbat med. Vi får med oss nya tankar kring arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke och delar erfarenheter från vår arbetsvardag.

 Vi byter erfarenheter inom dagens tema och du får nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem.

Utrymme ges också till aktuella frågor ur vår rekryterarvardag, där vi stöttar varandra med tankar och tips!

Tid: 9 maj, 2023 kl. 9-12
Plats: Teams

Föreläsare: Charles Sinclair

Charles Sinclair
Jesper Forslund

Föreläsare: Jesper Forslund