- vår specialistroll i fokus

Med vår specialistkunskap inom rekrytering har vi värdefull kunskap och kompetens som chefer, ledare och verksamheter behöver. Men förutom att ge stöd så ställer vi också krav. Vi har evidensbaserade metoder och tillvägagångssätt som våra chefer ska jobba efter och vi har värden som ska förmedlas och efterlevas längs hela processen. Den expertkunskap vi anställdes för behöver också nå ut!

Den här träffen riktar sig till oss i vår specialistroll. Vi kommer under tre timmar få kunskap och handfasta verktyg för hur man som specialist både kan inspirera och påverka sin verksamhet. Fredrik Eliasson, som gästar dagens träff, är specialiserad på ledarskaps– och organisationsutveckling och har med metoden Motiverande samtal stöttat många specialister och ledare.

Tid: 16 januari, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Fredrik Eliasson är socionom med över 20 års erfarenhet som chef, konsult och handledare. Han är en välkänd internationell expert på den evidensbaserade samtals-stilen Motiverande Samtal (MI). Hans specialistområden inkluderar ledarskaps- och organisationsutveckling,
Motiverande Samtal (MI) i olika tillämpningar, konflikthantering på arbetsplatser samt implementering.

Fredrik Eliasson