Snabbrörliga och flexibla rekryteringsprocesser för snabb och träffsäker matchning.

I maj möter vi Sara Scheef från Ada Digital som ger oss inblick i agil rekrytering.

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och nya kompetenser eftersöks, ofta bristkompetenser inom IT och digital utveckling. För att möta de utmaningar som finns krävs helt nya tillvägagångssätt då traditionella rekryteringsmetoder inte är ger lika bra resultat.

Sara kommer att beröra agil rekrytering, datadrivna arbetssätt och hur man med hjälp av insikter kan gå i mål med krävande rekryteringar.

Tid: 17 maj, kl 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Sara Scheef

Föreläsare

Sara Scheef  är VD på Ada Digital som erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom Tech, Digital Commerce, Data & Analytics och IT Security.  Med lång erfarenhet av rekryteringar inom IT-industrin har hon varit med och utvecklat datadrivna och agila metoder för att möta kompetensbristen på IT-området.