Idag träffar vi Katarina Riml från Home of Recruitment. Utifrån era egna erfarenheter av och frågeställningar kring kompetensbaserad rekrytering (enkät går ut en tid innan) kommer vi att beröra olika delar av rekryteringsprocessen. Hur tryggar vi att det blir så fördomsfritt och rättvist som möjligt? Hur säkerställer vi kunskapen om kompetensbaserad rekrytering i chefsled för att undvika beslut på magkänsla eller sitt nätverk? Hur kan vi använda verksamhetens värderingar i vårt urvalsarbete?

Det ska vara lätt att göra rätt, men rekrytering är ju svårt. Katarina kommer att bjuda på sina erfarenheter och tips och reflektera tillsammans med oss utifrån våra egna praktiker inom rekrytering.

Tid: 27 april, kl 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Katarina Riml

Föreläsare

Katarina Riml är partner och konsult på Home of Recruitment. Hon har 20 års arbete med HR inom privat och offentlig sektor, de senaste åren specialiserat mot kompetensbaserad rekrytering och kompetensförsörjning. Den gemensamma nämnaren har varit verksamhetsnära HR-arbete i personalintensiva organisationer, med fokus på förändringsarbete och utveckling av HR-processer.