Tema bestäms i höst för att hålla det så aktuellt som möjligt.

Tid: 17 december, kl 8.30-10 
Plats: Teams