Kick-off

15-16.30 
Läget just nu och utmaningar inför hösten (denna del även via Teams)

16.30
Enkelt tilltugg, dryck och goda samtal

Tid: 22 augusti kl 15 – 20
Plats: WSP, Arenavägen 7 (Globenområdet) eller Teams