Agenda

Utmaningar inom säkerhetsskydd och nuvarande lagstiftning. Deltagarna berättar om sina utmaningar och vi avslutar med reflektion över vad vi har hört

Tid: 17 april, 8.30-10
Plats: Teams

Föreläsare

Fredrik Eliasson är socionom med över 20 års erfarenhet som chef, konsult och handledare. Han är en välkänd internationell expert på den evidensbaserade samtals-stilen Motiverande Samtal (MI). Hans specialistområden inkluderar ledarskaps- och organisationsutveckling,
Motiverande Samtal (MI) i olika tillämpningar, konflikthantering på arbetsplatser samt implementering.

Fredrik Eliasson