Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. I detta kostnadsfria webbinarium visar Patrik Remann hur ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal.
 
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder även inom HR-området. Förutom att det ger ett mer effektivt HR-arbete kan det också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan leverantörer och köpare av HR-anknutna tjänster.

Tid: 17 juni, 2022, kl 10-11
Plats: Teams

Föreläsare

Patrik Remann är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management.
Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital.
2021 utnämndes Patrik  till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.
Tidigare chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.
Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.
Patrik finns idag på Gävle kommun som enhetschef på Kompetensförsörjningsenhet & HR Verksamhetsledning

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.