Utbildningen har passerat. Stort tack till alla som deltog!

Utbildning för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och/eller rehabilitering inom företag och offentlig sektor. Arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HRconsulting.

Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet (inte minst i ljuset av nya LAS-regler)?
 
Frågor om rehabilitering och avslut av anställning är bland de svåraste frågorna inom arbetsrätten att hantera. Dels för att det inte finns tydliga arbetsrättsliga regler utan måste bedömas och hanteras i varje enskilt fall. Dels på grund av att det många gånger också kan handla om känslomässiga och sociala perspektiv.
 
Under detta webbinarium ges tips, råd och kunskap om vad du kan och bör göra i förebyggande syfte och vägledning kring hur arbetsgivaren ska agera i samband med rehabilitering och avslut av anställningen.

Ur programmet:

  • Rehabilitering och arbetsanpassning
  • Arbetstagarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering
  • Förstärkt anställningsskydd
  • Hur och när kan en anställning avslutas då rehabiliteringen och/ eller arbetsanpassningen inte kan fortsätta
  • Utvalda rättsfall från Arbetsdomstolen avseende rehabilitering och avslut av anställning.

Tid: 21 april, 2023, kl 9-11
Plats: Teams
Pris: 4200 kr (exkl. moms)

Föreläsare

Georg Frick, Frick HRconsulting.

Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.

Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.
Georg Frick LinkedIn

 

Georg Frick

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.