Hur kommer det sig att vissa grupper är så självgående och effektiva att de i stort sett klarar sig utan ledare, medan andra är näst intill hjälplösa utan en närvarande chef?

Under dagens träff kommer vi fördjupa oss i Susan Wheelans teori, Integrative Model of Group Development (IMGD) som beskriver hur grupper utvecklas till effektiva team. Modellen beskriver gruppers utveckling genom fyra stadier:

  1. Tillhörighet och trygghet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och struktur
  4. Effektivitet och produktivitet

Det finns även ett femte stadie för grupper med bestämd livslängd: Upplösning. Det räcker dock inte med att grupper fokuserar på sin utveckling, de behöver också en ledare som anpassar sitt ledarskap efter gruppens behov. Utifrån var gruppen är i sin utveckling krävs olika beteenden från ledaren, allt från att vara styrande och skapa trygghet till att delegera och coacha.

Teori varvar med deltagarnas erfarenheter och reflektioner så att vi tillsammans landar i vad en grupp behöver göra för att bli mer effektiv och produktiv samt vilket slags ledarskap grupper behöver i olika stadier.

Tid: 2 september 2022, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.