Vi återkommer ständigt till frågan om hur man mäter lärande, hur kan vi vara säkra på att vår utbildningsinsats ger önskad effekt?

På dagens träff kommer vi att studera beteendeförändringar och hur dessa kan knytas till olika läraktiviteter.

Leif Denti från Göteborgs Universitet gästar oss idag och kommer att gå igenom vilka alternativ som finns för att mäta lärande och beteendeförändringar i organisationer, till exempel efter utbildnings- eller träningsprogram. Vi går igenom mätskalor, studiedesign och exempel på upplägg.

Efter paus delar vi mätmetoder och effekter vi kunnat utläsa i gruppen. I reflektion av Leifs föreläsning, hur kan vi skruva på lärmål, metoder och frågor för att få veta vad vi vill veta.

Tid: 8 september, kl. 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Leif Denti är forskare i psykologi och lektor vid Göteborgs universitet.

Leif Denti
Foto: Hampus Apelqvist