Vi möter Maria Älgekrans som delar med sig om hur de tog fram ett ramverk för ledarskap och hur det idag driver och leder Capios ledare i vardagen för att höja motivationen hos medarbetare till att; samarbeta med andra, ta ansvar för sina arbetsuppgifter och bidra till att uppnå gemensamma mål.

Ramverket är framtaget av chefer tillsammans med underlag från forskning kring de utmaningar våra ledare har i sin vardag. 

Vi får se exempel från utbildningarna och möjlighet finns naturligtvis att ställa frågor.

Vi reflekterar och ger exempel på egna pedagogiska grepp för olika målgrupper.

Tid: 4 september, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Maria Älgekrans Chef för lärande och utveckling på Capio Sverige AB.

Maria Älgekrans