När arbetslivet blir alltmer snabbrörligt ställs nya krav på vårt gemensamma lärande: Hur bygger vi kultur och gemensam förståelse när vi stannar allt kortare tid på varje arbetsplats, både som konsulter och anställda?

Viktoria Rubin inleder dagen med att berätta om lärandeteorier och forskning om det snabbrörliga arbetslivet. Med den bakgrunden kommer vi själva att reflektera över våra egna utmaningar och hitta pusselbitar för det kollektiva lärandet i våra organisationer.

Vi fortsätter att diskutera på dagens tema det snabbrörligt arbetslivet. Hur tänker vi när det gäller nödvändig kompetens hos tillfälligt anställda eller konsulter – vem bär ansvaret och hur kan vi genomföra det?

Tid: 26 april, kl 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Viktoria Rubin

Föreläsare

Viktoria Rubin, doktorand på institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Viktorias intressen rör lärande i arbetslivet, med särskilt fokus på den ökade snabbrörligheten. Hennes avhandling handlar om hur interimschefer bidrar till organisations utveckling. Viktoria har tidigare arbetat som konsult inom HR och ledarskapsutveckling.