Tekniker, pedagog, strateg, administratör och curator  – vilken roll kommer du att ta inom läranderesan?

Michel Wester introducerar oss i dagens ämne. Hur ser han på utvecklingen av lärandefunktionen.

Världen förändras snabbare än någonsin och förändringstakten kommer bara att öka. Det ställer helt nya krav på hur vi lär oss och vilken roll vi inom L&D har. Hela branschen har genomgått en otrolig förändring där information och kunskap inte kunnat vara tillgänglig för alla och vår största uppgift har varit att just tillgängliga den för fler. Idag har vi ett överflöd av kunskap och information och vår uppgift handlar på ett helt annat sätt om hur den ska struktureras, presenteras och kunna prioriteras. För detta behöver vi också utveckla våra färdigheter. Det räcker inte längre att “bara” vara bra i ett fysiskt klassrum eller fantastiskt duktig på att skapa digitalt utbildningsmaterial. Vi behöver fokusera på hur vi får människor att prestera bättre, hur vi förändrar beteenden och hur vi bäst skapar resultat för verksamheten.

Vi för vidare diskussioner och reflektioner på temat framtidens utmaningar inom vår egen roll och vilka kompetenser vi själva kommer att behöva utveckla inom lärande. Som diskussionsunderlag kommer vi också ha resultaten från en trendspaning inom Utbildningsnätverket, både Stockholmsgänget och Distansgänget. Enkäten skickas ut efter trettondagen. Vilket fantastiskt gäng som alla trendspanar tillsammans.

Vi reflekterar och diskuterar utifrån temat.

Tid: 27 januari, kl 9-12
Plats: Digital träff

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

michel wester

Föreläsare

Michel Westher är VD på Knowly som startades för snart sju år sedan. Michel ser sig själv som en exceptionellt passionerad nörd när det gäller beteendevetenskap och pedagogik och han brinner för att hjälpa människor att lära sig lite bättre.