Till vem riktar sig utbildningen?

Detta tillfälle riktar sig till dig som jobbar med lärande och behöver tips kring hur du kan utforma dina kursbeskrivningar så de innehåller rätt delar för din målgrupp.

Varför är utbildningen viktig?

En kursbeskrivning är ett viktigt pedagogiskt verktyg som anger utbildningens innehåll, målgrupp, mål och syfte m.m. Detta ligger till grund för hur du sedan planerar och designar utbildningen.

Vad kommer du att lära dig?

Genom att aktivt delta i detta tillfälle kommer du ges förutsättningar att lära dig att utforma den bästa kursbeskrivningen för just din målgrupp och verksamhet. Detta genom att:

  • Identifiera och förklara vilka delar en kursbeskrivning bör ha.
  • Förstå vad som motiverar och inspirerar dina deltagare till att lära sig och hur du kan formulera detta.
  • Känna till vem/vilka som har nytta av en kursbeskrivning och på så vis använda detta som ett pedagogiskt verktyg när du designar en utbildning.
“Det blev mycket tydligare för både mig och mina deltagare vad utbildningen förväntades att leverera.”

Tid: 3 maj, kl 9-12
Plats: Teams

Praktisk information

Vid detta tillfälle kommer Peter Mattsson, Utvecklingsledare Region Jönköpings län, berätta om deras utvecklingsarbete kring kursbeskrivningar. Du kommer få ta del av deras lärdomar, en hel del tips, men även ges möjlighet att tillsammans med andra formulera och designa den bästa kursbeskrivningen för just din verksamhet.

Utbildningsnätverket via TEAMS (länk skickas separat)

Peter Matsson

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.