0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

– Lärandevanor och schemalagd verksamhet.
– Omställningen till digitala utbildningar; hur ställde vi om? Utmaningar och lärdomar.

Vi börjar dagen med att byta erfarenheter och diskutera kring den digitala omställning vi går igenom just nu. Reflektioner och lärdomar kring vårens plötsliga krav på omställning från klassrum till digitala utbildningar. Hur gjorde vi? Vad vill vi göra bättre? Vi lyckades superbra! Veronica Johansson från ICA Banken visar hur de lagt om sin introduktion till digitalt format.

Vi ska också diskutera lärandevanor och hur man kan överbrygga den ”kursmentalitet” som fortfarande finns hos många, chefer som medarbetare. Veronica berättar hur ICA Banken arbetar mot en konstant lärande organisation och hur de utökat tid för lärande för dem som har schemalagt arbete.

Din uppgift för dagen är fundera över och ta med dig exempel på lärandevanor I din verksamhet; hur ser det ut, varför är det på detta viset, vad är bra och vilka utmaningar har ni. Hur gör ni med utbildning i schemalagd verksamhet; fundera I förväg på vilka hinder som finns och hur kan man ändra I organisationen för att riva hindren.

Utbildningsnätverket

Tid: 4 november, kl. 13-16.
Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericssonplatsen 4