Vi börjar höstterminen med att fördjupa oss i lärkulturen, hur skapar vi en kultur där det ständiga lärandet är naturligt och får ta plats?

Paulin Agerbjörk arbetar som Head of Learning & Development på 3 Sverige och börjar dagen med att berätta om deras sätt att arbeta med lärkultur.

”Mitt team arbetar för att supportera alla människor på Tre att växa, både i sin profession och som individer. Vi arbetar med att inspirera Treor till livslångt och avsiktligt lärande för att vi som bolag ska säkra vår interna kompetens, välmående, och samtidigt möjliggöra för framtida kompetenser och förmågor som vi behöver för att vara relevanta och utmana branschen.

Vi arbetar inom flera områden. Vi agerar strategisk partner för lärande till ledning, vi arbetar med att skapa rätt förutsättningar för lärande i organisationen, både med mindset och verktyg. Vi driver också hela vårt interna utbildningserbjudande som består bland annat av öppna utbildningar, talangprogram, ledarprogram och onboardingprogram.

Jag kommer att dela med mig om hur vi ställde om vår kultur på Tre för att främja och öka graden av innovation och lärande. Jag delar också ett specifikt initiativ – vårt nya utvecklingsprogram ”Feed your mind” där vi gav 100 Treor möjligheten att utforska och utveckla sig själv för att nå större framgång i arbetet, karriären och livet i helhet.
Temat var Your Personal Growth och programmet bestod av 5 moduler: Learnability, Självledarskap, Självmedkänsla, Växa med Feedback och Ditt hållbara jag.
Ett initiativ som skedde helt på deltagarens egna villkor. Digitalt, Bite sized learning i kombination med digitala träffar. Det kan liknas med ett digitalt träningsprogram i personlig utveckling”.

Efter paus delar vi med oss av lärkulturen i våra egna verksamheter; hur ser det ut? hur arbetar vi för att utveckla den?

Utbildningsnätverket

Tid: 7 september, kl. 9-12.
Plats: Digital träff.

Föreläsare:
Paulin Agerbjörk, Head of Learning & Development på 3 Sverige AB.