Workshop – hur kan man utnyttja Design Thinking för lärandeutveckling

Välkommen till en workshop på tema Design Thinking och lärandedesign.

Lisa Carlgren och Fanny Bergström Bueller från RISE Research Institutes of Sweden kommer att introducera koncepten, samt leda en övning där vi får applicera metodiken på utmaningar kopplade till lärandedesign.

Mer information om innehåll och ev förstudier mejlas ut i september.

Tid: 4 oktober, 2022, kl 13-16
Plats: Kapitel 8,
Klarabergsviadukten 90

Föreläsare

Lisa Carlgren är senior forskare på RISE Samhällstransformation, specialiserad på innovationsledning och design. Hon har forskat om hur Design Thinking används i stora organisationer, har utbildat masterstudenter på Chalmers Tekniska Högskola i metodiken under flera år, och använder idag Design Thinking för samskapande i olika forskningsprojekt.

 

Föreläsare

Fanny Bergström Buller är lärandedesigner på RISE Professional Education specialiserad på lärande som process och i interaktion. Hon har en bakgrund som entreprenör där hon ägnat många år åt att utforska mötesplatser och samskapande i organisationer likväl som i mötet mellan olika parter.

 

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.