Vad kan avatarer göra för att skapa en beteendeförändring?

Vi gästas av Mathias Andreasson som skapat möjlighet till träning via avatarer.

Där sker många dialoger varje dag på arbetsplatsen, chefen som styr mötet, kollegan som bemöter feedback, säljaren som pratar med kund eller projektledaren som försöker lösa en konflikt. Vad alla dessa har gemensamt är att de är väldigt svåra att träna på. 

Kunskapen finns, men att förvänta sig att en workshop och ett obekvämt rollspel leder till beteendeförändring är på gränsen till naivt, men vi har inte haft så många alternativ – tills nu.

Mathias visar oss hur det går till att träna på dessa dialoger med hjälp av avatarer och Conversational AI. Vi kommer gå igenom olika användar-case samt få möjlighet att skapa våra egna scenarier och testa själva.

För vad kan vi egentligen förvänta oss av dessa avatarer? Vilket värde skapar de? Kommer de att ersätta helt traditionell utbildning? Eller ska vi se det som ett kompletterande verktyg? Är den mänskliga interaktionen hotad?   

Tid: 5 december, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Convendum, Kungsgatan 9

Föreläsare

Mathias Andreasson, grundare och VD i AI-företaget Ficitive Reality.  I sina studier i psykologi och ekonomi har han alltid varit frustrerad över utbildningars ineffektivitet, vilket har drivit honom att hitta mer effektiva sätt att lära och träna. 

Mathias Andreason