Workshop kring framtidsscenarios för lärande och verksamhet

Hur kan vi arbeta strategiskt med viktiga framtidsfrågor? Sidas innovationslabb använder sig av metoden foresight, som på svenska brukar kallas strategisk framsyn. Under denna förmiddag kommer du själv att få prova på metodiken tillsammans med Sidalabbets Caroline Holst Åhbeck.

Sidalabbet är ett av tre strategiska utvecklingsprogram på Sida, med uppdraget att stötta verksamheten med metoder och processer för behovsdriven utveckling och innovation för att snabba på utvecklingen mot Agenda 2030. Arbetet sker både i biståndet och verksamhetsnära processer.

Labbet har använt sig av metodiken foresight i många olika sammanhang de tre senaste åren och har fått flera hundra medarbetare på Sida att formulera egna bilder av framtiden.

Innehåll:

  • Foresight – vad menar vi med det?​
  • Introduktion till metodiken 
  • Framtidsscenario för 2032​ 
  • Diskussion samt avslutning – hur kan vi använda detta i vår verklighet

 

Tid: 6 oktober 2023, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Klara konferens, Klarabergsviadukten 90

Föreläsare

Caroline Holst Åhbeck, Caroline är programledare för Sidas innovationslabb, Sidas frizon för innovativt tänkande och kreativitet. Rent konkret arbetar hon både som tjänstedesigner i labbprojekt men också med strategiska frågor som hur Sida kan skala upp labbets metodik och processer till resten av verksamheten.

Caroline är gymnasielärare i grunden, och även om hon inte har arbetat som lärare på länge, har hon alltid arbetat med lärande och kompetensutveckling.

Sen fyra år tillbaka är hon på Sida, och före dess massor av år på Åklagarmyndigheten. Frågor som organisationsutveckling, förändring och innovation har alltid engagerat henne mycket, och i sin nuvarande tjänst får hon jobba med allt!  

Caroline är tidigare mångårig medlem i Utbildningsnätverket.

Caroline Holst Åhbeck