Har ni tittat på hur era digitala utbildningar ser ut? Har ni reflekterat över vilka som syns, och vilka som inte syns?

Sara Ihlman är inte bara utbildningsnätverkets ständiga sekreterare, utan också utbildningsproducent med ett särskilt intresse för normer och mångfald. Ett utbildningsmaterial är en form av kommunikation, och precis som all annan kommunikation sprider det en bild av vilka vi är på just den här arbetsplatsen. Med detta följer en potential att påverka vilka som känner sig välkomna och inkluderade. I en snabbt föränderlig värld där arbetsplatser har svårt att attrahera rätt kompetens eller att få kompetens att stanna kvar kan det här vara avgörande.

Idag tittar vi närmare på hur normer kan skapas och återskapas genom våra utbildningsmaterial, både när det gäller bildsättning, filmer, poddar, och formulering av frågor och fallbeskrivningar. Vilka fallgropar finns, och hur kan vi undvika dem?

Tid: 9 november, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Sara Ihlman är läraren som levlade upp till utbildningsproducent och startade eget företag. Hon har har ett specialintresse för skärningspunkten mellan normer och kompetensförsörjning och har producerat ett flertal utbildningar kring normer, mångfald, diskriminering och inkludering. Dessutom har hon hjälpt kunder att se över olika typer av kommunikationsmaterial med normkritiska ögon.

 

Sara Ihlman