– hur stöttar vi internutbildare och deltagare?

Internutbildare och deltagare – hur hjälper vi dem att utbilda och lära? Digitalt eller ej.


Hur har stödet till våra interna utbildare sett ut under det senaste året? Hur gör vi idag? Kan vi göra det bättre framöver?

Hjälper vi deltagarna till att bättre förstå förutsättningar och möjligheter med de digitala utbildningarna? Hur följer vi upp och utvärderar?

Habib  Zohali startar dagen med att berätta om Svenska Krafts arbete med internutbildare och deltagare.

Vi diskuterar och reflekterar över hur det ser ut i våra egna verksamheter, oavsett om det gäller digitala utbildningar eller inte.

Utbildningsnätverket

Tid: 15 oktober, kl. 9-12. Frukost från 8.30
Plats: Konferens 7A, Vasagatan 28.

Habib Zohali

Föreläsare

Habib Zohali, Utbildningsansvarig på Svenska Kraftnät