En dialog kring livslångt lärande tillsammans med Katarina Pietrzak

Katarina inleder dagen men kort input på dagens tema, sett ur hennes perspektiv. Hennes drivkraft finns i att skapa förutsättningar för att kollaborativt och genom lärande ta sig an de stora utmaningar samhället på olika sätt står inför och hon kommer ha med sig spaningar och frågeställningar kring vad det kan innebära för varje organisation som vill kalla sig lärande och för varje individ i utveckling

Vi fortsätter i dialogform med Katarina och gruppen.

Efter paus fortsätter vi diskussionen—sett ur vårt perspektiv på respektive företag och organisation.

Diskuteras upskilling/reskilling?

Hur ser ledningen på ansvar och kostnad?

Tid: 15 februari, kl 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Katarina Pietrzak

Föreläsare

Katarina Pietrzak är strateg inom Livslångt lärande och ägnar sina dagar åt att utforska möjligheter för utveckling av lärande- och utbildningsprocesser och arenor i olika projekt, sammanhang och hos individer. Hon sitter i en av regeringens samverkansgrupper för livslångt lärande och projektleder bland annat större projekt kring villkor och förutsättningar för lärande hos organisationer och alla människor inom dem.