Idag träffars vi hos Telia i Solna där Teemu Lilja står värd för vår träff.

Vi ska titta närmare på hur de som arbetar med förändringsledning kan få stöttning och dra nytta av lärande-modeller och input från dem som arbetar med lärande på arbetsplatsen.

Ulrika Karlsson, vår medlem från TRR kommer att berätta om den ”stödprocess” hon tog fram i våras. Den syftar till att TRRs utvecklingsteam ska jobba efter en och samma process med involvering och dialog med chefer och verksamheten när de utvecklar nya verktyg och processer och när vi närmar oss lansering och lanseringsutbildning.

I stödprocessen har vi vävt in både HPLJ* men också ADKAR och ABC-modellerna kopplat till förändringsledning. Processen har gett oss en närmare dialog med chefer, kunnat göra dem mer redo att vara förändringsledare och känna att de har fått vara med i utvecklingen/framtagandet och på så sätt också kunna säkra att våra tjänster, verktyg och produkter används av medarbetarna. Win-win. Vi har en bit kvar innan vi ser allt detta men som vi alla vet – en process tar ibland tid innan den sitter helt också, säger Ulrika.

Teemu visar exempel på case där Learning & Performance på Telia stöttat Change Management i större förändringsprojekt.

* HPLJ står för High performance learning journeys och kan summeras med ”metodik bakom att skapa lärande-processer som leder till affärsnytta”

Tid: 17 februari, kl 9-13, inkl lunch, frukost från 8.30
Plats: Telia Sverige, Stjärntorget 1, Solna

Föreläsare

Ulrika Karlsson, verksamhetsutvecklare på TRR med ansvar för vårt interna lärande på TRR

Ulrika Karlsson

Föreläsare

Teemu Lilja, ansvarig för lärande och utveckling inom Telias svenska säljorganisationer.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.