0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Den främsta förmågan som eftersöks idag vid rekryteringar är förmåga att lära nytt. Att vara nyfiken och flexibel och kunna inhämta kunskap och lära sig att använda sina nya kunskaper snabbt och ofta på egen hand. Ett arbetsliv fyllt av lärande och utveckling. Hur gör du för att hänga med i utvecklingen och bevaka omvärlden?

Att delta i ett nätverk anpassat för din yrkesroll kan vara ett sätt att kontinuerligt få tillgång till ny kunskap och omvärldsbevakning inom ditt eget yrke. Vad är aktuellt, hur gör andra? I en snabbrörlig vardag ger nätverksträffarna dig möjlighet till att stanna upp, höja blicken och reflektera över din och verksamhetens behov och tillstånd.

"Oavsett var vi arbetar behöver medarbetare och chefer hålla sig friska och effektiva, villiga och kompetenta att konstant lära nytt samt bidra till verksamhetens mål och resultat."

Hur påverkas jag och verksamheten jag arbetar i av de omvälvande förändringar som sker just nu med pandemi och hemarbete till exempel? Medlemmarna i nätverken kommer från många olika branscher och typer av verksamheter, dynamiken som då uppstår i samtal och reflektioner upplevs mycket tydligt. Hur påverkar situationen vår vardag, vår hälsa och vårt ledarskap. Oavsett var vi arbetar behöver medarbetare och chefer hålla sig friska och effektiva, villiga och kompetenta att konstant lära nytt samt bidra till verksamhetens mål och resultat.

I nätverket Hälsa & Arbetsmiljö bidrar experter på olika arbetsmiljö- och hälsoaspekter med sin kompetens, medlemmarna diskuterar utmaningar och får idéer på hur man kan gå vidare. Just distansarbete och dess betydelse för hälsan är ett av temana under våren. Nätverksmedlemmarna arbetar alla med dessa frågor i sin vardag och kommer från större verksamheter i Stockholm med omnejd.

Förändringsnätverket arbetar med förändringar i organisationerna. I vår värld som snurrar allt snabbare kan Eva Norrman Brandt som är forskare och nätverksledare för nätverket bringa lite ordning på varför, hur och när en förändring ska ske. Vilka verktyg kan vi använda, hur ska ledarskapet se ut och så vidare. Medlemmarna arbetar med egna case och blir tryggare i sin roll som förändringsledare.

I Utbildningsnätverket sker lärandet genom expertföreläsare, blandat med workshops och erfarenhetsutbyte. Ämnen kan till exempel vara ”reskilling” som är en mer strategisk dag, nästa gång växlar innehållet till hur man får till det framtida lärandet. Medlemmarna arbetar alla med lärande och utveckling i stora företag och organisationer.

Rekryteringsnätverket för rekryteringsansvariga tar upp exempelvis digital introduktion. HR-nätverket ska se närmare på digitaliseringens konsekvenser och Comp & Ben-nätverket kan till exempel gå igenom lönerörelsen, kompensationspolicys och så vidare.

HR-nätverket