Webbinariet har passerat. Stort tack till alla som deltog!

Välkommen till ett inspirerande webbinarium som leds av Patrik Reman, nätverksledare för HR-Chef Kommun.

Vi tror att ett ledarskap som bygger på tillit är avgörande för att skapa engagerade, motiverade och framgångsrika team i dagens arbetsmiljö. I en tid där arbetslivet blir allt mer komplext och globalt sammanflätat, spelar tillitsbaserat ledarskap en central roll för att skapa en kultur där medarbetare känner sig trygga, värderade och delaktiga i organisationens vision och mål.

Ett ledarskap som grundar sig i tillit innebär att ledare visar förtroende för sina medarbetare genom att delegera ansvar, uppmuntra självständigt tänkande och stödja personlig utveckling. Detta skapar en miljö där medarbetare känner sig involverade och motiverade att bidra med sina bästa idéer och färdigheter, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet, innovation och arbetsglädje.

Tid: 1 september, 2023, kl 8.30-9.00
Pris: Kostnadsfritt

Föreläsare

Patrik Reman är HR-chef på Nykvarns kommun och har haft en framgångsrik karriär inom HR, tillverkningsindustrin, rekrytering och bemanningsbranschen. Han har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer som en del av den svenska expertdelegationen i SIS/TK 562 Human Resource Management.

Utnämnd till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide” 2020 och 2021, är Patrik en expert på HR och ledarskap. Tidigare har han varit chef inom industrin och rekrytering, bemanningsbranschen samt projektledare för många olika projekt inom HR, ledarskap, organisationsutveckling och hållbarhetsarbete. Med ett stort intresse för HR frågor har Patrik gjort några fristående forskningsstudier inom Rekrytering och framtidens HR.

Patriks HR-avdelning har blivit nominerad som “Bästa HR-team” tre år i rad. Han har även fått flera prestigefyllda nomineringar, inklusive Årets chef 2023 i Tidningen Chef, Årets chef i Gävle kommun 2022, Årets nyskapande chef i Tidningen Offentliga Affärer och Årets ledare på Framtidsgalan 2023.

Som expert på HR-processer har Patrik fokuserat på att göra dem LEAN, automatiserade, AI-styrda och digitala. Under de senaste 10 åren har han hjälpt ett stort antal kommuner, privata bolag och statliga myndigheter att utveckla sina rekryterings- och HR-processer.